Visie

De Mens

Er zijn verschillend manieren om naar de mens te kijken en te bepalen wat ons tot mens maakt. Volgens mijn is de mens een geheel dat o.a. bestaat uit 3 belangrijke delen, namelijk Lichaam, psyche en energie. Het lichaam spreekt voor zich, het is ons fysiek stelsel dat ons toelaat te bestaan in deze wereld. Onze psyche omvat onze innerlijke wereld, ons denken en voelen. Het energetische is dat wat ons verbind met alles, de trillingen om ons heen en in ons lichaam. (twee mogelijke manier van afbeelden zie je hier naast)

Ik vind het als psycholoog/coach/therapeut belangrijk om oog te hebben voor deze drie domeinen. Als psycholoog heb ik in eerste instantie kennis vergaard van de psyche. Daarnaast leer ik, in mijn opleiding dans en bewegingstherapie, het lichaam steeds beter kennen. Tot slot maak ik gebruik van mijn intuïtie. Op alle domeinen sta ik ook open voor samenwerking met anderen, bv. artsen, psychiaters, kinesisten, osteopaten, creatief therapeuten ect.

Boven: wederzijdse beïnvloeding.
Onder: energie verbind en creëert samenhang tussen lichaam en psyche.